51
31
8
#policía  #podemos  #vox  #ortega smith  #serigne mbaye  #política  #policía  #podemos  #vox  #ortega smith  #serigne mbaye  #mpost